top of page

Ych bi dr Drummelhund,

e wilde Bangg

Ych bi dr Drummelhund

und als drummlende Bangg schloht mi Stund

Für das bruuch ych kai Muet

bi schliesslig Unesco Kulturerbguet

ss5.jpg
bruuchsch fir e Fescht e Bangg?
oder fir Di Bummel?
no mäld Di!Syt 2002 als Drummler und

syt 2018 au als Bangg unterwäggs
 
bottom of page